Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/29/2020

(FO) Görög Štefan (17.08.1979)

Jablonec 78, 90087 Jablonec

Spisová značka, typ konania:
4OdK/29/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Görög Štefan, 78, 90087 Jablonec, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie