Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/443/2020

(FO) Tóth Juraj (30.08.1967)

Bratislava-Petržalka , 85212 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/443/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
20.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.07.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
20.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 56 383,79 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie