Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/200/2020

(FO) Sivák Ján (23.06.1957)

Kečkovce 90, 09011 Kečkovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/200/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
29.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
07.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
29.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Sivák Ján, 90, 09011 Kečkovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--