Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/273/2020

(FO) Tkáč Róbert (05.04.1973)

Žbince 38, 07216 Žbince

Spisová značka, typ konania:
31OdK/273/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
22.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
06.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
22.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Tkáč Róbert, 38, 07216 Žbince, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie