Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/211/2020

(FO) Molnár Oto (12.09.1983)

Kostolná 597, 94614 Zemianska Olča

Spisová značka, typ konania:
31OdK/211/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Marek Janigloš
Správca:
Stav konania:
30.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2020 - Vyhlásený konkurz
30.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Molnár Oto, Kostolná 597, 94614 Zemianska Olča, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie