Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/203/2020

(FO) Bodnár Tibor (03.08.1984)

Šarišské Bohdanovce 117, 08205 Šarišské Bohdanovce

Spisová značka, typ konania:
3OdK/203/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
Stav konania:
03.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
11.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
03.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Bodnár Tibor, 117, 08205 Šarišské Bohdanovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--