Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/204/2020

(FO) Holejová Zlatica (12.05.1954)

26.novembra 1509/1 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
4OdK/204/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Zuzana Berežná
Správca:
Stav konania:
02.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
11.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
02.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Holejová Zlatica, 26.novembra 1509/1 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie