Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/386/2020

(FO) Eremiáš Jozef (09.03.1973)

Bány 305, 97656 Pohronská Polhora

Spisová značka, typ konania:
5OdK/386/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Vavreková, LL.M.
Správca:
Stav konania:
25.05.2024 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.08.2020 - Vyhlásený konkurz
25.05.2024 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiáš Jozef, Bány 305, 97656 Pohronská Polhora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Miera uspokojenia veriteľov
Celková výška pohľadávok na konaní
Nezabezpečené pohľadávky
--
Zabezpečené pohľadávky
--
Celková výška uspokojenia pohľadávok
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Miera uspokojenia konkurzu
Nezabezpečení veritelia
--
Zabezpečení veritelia
--
Náklady konania
Celkový výťažok zo speňaženia
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na konkurz (Celková výška uspokojenia PPP)
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Náklady na speňaženie majetku
Všeobecná podstata
--
Oddelené podstaty
--
Dĺžka konania
Celková dĺžka prípadu
3 roky a 289 dní
Počet dní od dátumu podania po dátum zrušenia konkurzu.
Dĺžka konkurzu
3 roky a 274 dní
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu.
Doba uspokojovania veriteľov
Počet dní od vyhlásenia konkurzu do úpravy posledného rozvrhu.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie