Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/386/2020

(FO) Eremiáš Jozef (09.03.1973)

Bány 305, 97656 Pohronská Polhora

Spisová značka, typ konania:
5OdK/386/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Katarína Kochan Morová
Správca:
Stav konania:
25.08.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
10.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.08.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Eremiáš Jozef, Bány 305, 97656 Pohronská Polhora, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--