Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/383/2020

(FO) Bozóová Eva (02.09.1966)

Biskupická 1238/52 , 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
4OdK/383/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 26.08.2020
Stav konania:
12.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.08.2020 - Vyhlásený konkurz
12.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bozóová Eva, Biskupická 1238/52 , 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--