Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Splátkový kalendár č. 4OdS/2/2020

(FO) Nagy Atila (18.09.1958)

SNP 711, 99001 Veľký Krtíš

Spisová značka, typ konania:
4OdS/2/2020, Oddlženie - Splátkový kalendár
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
27.08.2020 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
12.11.2020 - Zostavený návrh splátkového kalendára, percento uspokojenia nebolo zadané, kontaktujte správcu
Návrh splátkového kalendára:
Dokument nie je priložený, kontaktujte správcu.
História stavov konania:
31.07.2020 - Podaný návrh na určenie splátkového kalendára
27.08.2020 - Poskytnutá ochrana pred veriteľmi
Navrhovatelia:
Nagy Atila, SNP 711, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--