Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/460/2020

(FO) Gáboriková Iveta (08.06.1971)

Karpatské námestie 7770/10A , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/460/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
27.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
18.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
27.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gáboriková Iveta, Karpatské námestie 7770/10A , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie