Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/39/2020

(FO) Hermanová Simona (02.08.1984)

Nová 247, 90031 Stupava

Spisová značka, typ konania:
4OdK/39/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Veronika Ileninová
Správca:
Stav konania:
27.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 3 405,77 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie