(PO) FERRENIT a.s., IČO 31411649

Rastislavova 12, 94933 Nitra

Spisová značka, typ konania:
2K/212/2005, Konkurz
Súd:
Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Boris Tóth
Správca:
Stav konania:
05.05.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Posledný oznam v OV:
--
História stavov konania:
13.12.2005 - Podaný návrh na vyhlásenie konania
05.05.2006 - Vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
Slavkovská Henrieta, Mgr., Ľ. Štúra 19 , 93401 Levice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--