Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/212/2020

(FO) Košán Ľudovít (23.03.1989)

Tekovský Hrádok 57, 93401 Tekovský Hrádok

Spisová značka, typ konania:
27OdK/212/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Renáta Šišková
Správca:
Stav konania:
04.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
18.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
04.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Košán Ľudovít, 57, 93401 Tekovský Hrádok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie