Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/462/2020

(FO) Šikula Marcel (22.09.1989)

Hviezdoslavova 1154, 90027 Bernolákovo

Spisová značka, typ konania:
27OdK/462/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
28.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
19.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
28.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šikula Marcel, Hviezdoslavova 1154, 90027 Bernolákovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie