Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/464/2020

(FO) Koprlová Dagmar (31.10.1954)

Rybničná 10191/61B , 83106 Bratislava

Spisová značka, typ konania:
27OdK/464/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Koprlová Dagmar, Rybničná 10191/61B , 83106 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie