Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/465/2020

(FO) Cibák Dušan (09.05.1971)

Bratislava-Podunajské Biskupice , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice

Spisová značka, typ konania:
27OdK/465/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
20.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Cibák Dušan, , 82106 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovensko
Lehoty:
08.01.2021 Piatok
Ukončenie základnej prihlasovacej lehoty.
08.02.2021 Pondelok
Ukončenie lehoty na popieranie pohľadávok prihlásených v základnej prihlasovacej lehote.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie