Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/369/2020

(FO) Šaraiová Paula (15.06.1981)

Moravské Lieskové 386 , 91642 Moravské Lieskové

Spisová značka, typ konania:
38OdK/369/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
11.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2020 - Vyhlásený konkurz
11.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Šaraiová Paula, Moravské Lieskové 386 , 91642 Moravské Lieskové, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie