Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/466/2020

(FO) Malík Matej (11.09.1973)

Kvačalova 1011, 82108 Bratislava-Ružinov

Spisová značka, typ konania:
27OdK/466/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Malík Matej, Kvačalova 1011, 82108 Bratislava-Ružinov, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie