Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/467/2020

(FO) Biháry Jakub (03.07.1993)

Plavecký Štvrtok 650, 90068 Plavecký Štvrtok

Spisová značka, typ konania:
27OdK/467/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
od 24.11.2020
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Biháry Jakub, 650, 90068 Plavecký Štvrtok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie