Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/468/2020

(FO) Holik Štefan (10.06.1979)

Drobného 3197, 84101 Bratislava-Dúbravka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/468/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
24.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Holik Štefan, Drobného 3197, 84101 Bratislava-Dúbravka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie