Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 9OdK/154/2020

(FO) Smolka Emil (24.10.1956)

Osiková 3210, 01007 Žilina

Spisová značka, typ konania:
9OdK/154/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Žilina, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Antónia Ďuranová
Správca:
Stav konania:
04.06.2022 - Zrušený konkurz, splnenie rozvrhu výťažku
História stavov konania:
11.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
01.09.2020 - Vyhlásený konkurz
04.06.2022 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Smolka Emil, Osiková 3210, 01007 Žilina, Slovensko
Lehoty:
18.10.2020 Nedeľa
Koniec lehoty na prihlasovanie pohľadávok
31.10.2020 Sobota
Lehota na podanie správy č. 1
Typ konania podľa územnej platnosti:
--