Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/399/2020

(FO) Francistyová Anna (10.07.1973)

Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
2OdK/399/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
03.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
13.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2020 - Vyhlásený konkurz
03.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Francistyová Anna, Mesto Banská Bystrica , 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--