Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/402/2020

(FO) Kováč Ivan (20.06.1986)

Továrenská 215, 97631 Vlkanová

Spisová značka, typ konania:
2OdK/402/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
08.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
14.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
05.09.2020 - Vyhlásený konkurz
08.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kováč Ivan, Továrenská 215, 97631 Vlkanová, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--