Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/274/2020

(FO) Daniel Anton (25.04.1975)

Horská 2373, 90901 Skalica

Spisová značka, typ konania:
25OdK/274/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daniel Anton, Horská 2373, 90901 Skalica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie