Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/275/2020

(FO) Švec Andrej (03.02.1984)

Námestie slobody 31, 92601 Sereď

Spisová značka, typ konania:
25OdK/275/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trnava, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Dagmar Valocká
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Švec Andrej, Námestie slobody 31, 92601 Sereď, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie