Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/473/2020

(FO) Bóry Juraj (20.07.1960)

Kostolná pri Dunaji 40, 90301 Kostolná pri Dunaji

Spisová značka, typ konania:
27OdK/473/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Správca:
Stav konania:
16.01.2021 - Zrušený konkurz
História stavov konania:
27.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
16.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
10.12.2020 Štvrtok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.01.2021 Pondelok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
19.01.2021 Utorok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
25.01.2021 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
10.02.2021 Streda
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie