Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/373/2020

(FO) Baláž Patrik (01.10.1998)

Jána Halašu 2635, 91108 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/373/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
08.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
13.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
08.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Baláž Patrik, Jána Halašu 2635, 91108 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 128,72 € , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie