Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Reštrukturalizácia č. 5R/2/2020

(PO) MWS Casting s.r.o., IČO 36650021

Priemyselná ulica 908, 96601 Hliník nad Hronom

Spisová značka, typ konania:
5R/2/2020, Reštrukturalizácia
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Dominika Rejdovianová
Správca:
Stav konania:
07.10.2020 - Povolená reštrukturalizácia
História stavov konania:
27.08.2020 - Podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie
11.09.2020 - Začaté reštrukturalizačné konanie
07.10.2020 - Povolená reštrukturalizácia
Navrhovatelia:
MWS Casting s.r.o., IČO 36650021, Priemyselná ulica 908, 96601 Hliník nad Hronom, Slovensko
Lehoty:
06.11.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
06.11.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
07.12.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Na konaní sú pohľadávky v celkovej sume 1 276 254,56 €
Typ konania podľa územnej platnosti:
--