Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/216/2020

(FO) Vasiľová Katarína (07.08.1956)

Puškinova 1715/3 , 06601 Humenné

Spisová značka, typ konania:
3OdK/216/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Správca:
od 02.09.2020
Stav konania:
23.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vasiľová Katarína, Puškinova 1715/3 , 06601 Humenné, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
--