Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/293/2020

(FO) Salvet Gabriela (07.03.1981)

Košice-Západ , Košice-Západ

Spisová značka, typ konania:
32OdK/293/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Slávka Garančovská
Správca:
Stav konania:
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
04.09.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.11.2021 - Vyhlásený konkurz
História správcov:
od 19.09.2020
do 25.11.2021
Navrhovatelia:
Salvet Gabriela, , Košice-Západ, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie