Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/403/2020

(FO) Buša Norbert (04.09.1987)

Brezno , 97701 Brezno

Spisová značka, typ konania:
4OdK/403/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
21.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Buša Norbert, , 97701 Brezno, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--