Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 27OdK/475/2020

(FO) Turčáni Pavol (24.03.1973)

Furdekova 1619, 95103 Bratislava-Petržalka

Spisová značka, typ konania:
27OdK/475/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Bratislava I, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Lea Gubová
Stav konania:
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
25.11.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Daňový úrad Bratislava, IČO , Ševčenkova 32 , 85000 Bratislava, Slovensko
Lehoty:
11.01.2021 Pondelok
Posledný deň základnej prihlasovacej lehoty
10.02.2021 Streda
Posledný deň na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie