Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/405/2020

(FO) Vizmüllerová Magdaléna (02.11.1963)

Čamovce 80 , 98601 Čamovce

Spisová značka, typ konania:
2OdK/405/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
21.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Vizmüllerová Magdaléna, Čamovce 80 , 98601 Čamovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie