Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/292/2020

(FO) Babják Martin (29.03.1978)

Okružná 1304, 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
30OdK/292/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Pavel Varga
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babják Martin, Okružná 1304, 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie