Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/293/2020

(FO) Babjáková Andrejčíková Michala (19.10.1982)

Okružná 1304/90 , 07101 Michalovce

Spisová značka, typ konania:
31OdK/293/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Košice I, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Július Tóth
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
31.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Babjáková Andrejčíková Michala, Okružná 1304/90 , 07101 Michalovce, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie