Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/380/2020

(FO) Schiszler Ondrej (10.12.1955)

Trenčín , 91101 Trenčín

Spisová značka, typ konania:
40OdK/380/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
19.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
26.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
15.09.2020 - Vyhlásený konkurz
19.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Schiszler Ondrej, , 91101 Trenčín, Slovensko
Lehoty:
30.09.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
30.10.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
09.11.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
16.11.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
30.11.2020 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie