Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/406/2020

(FO) Véber Csaba (05.05.1972)

Ipeľské Predmostie 85, 99110 Ipeľské Predmostie

Spisová značka, typ konania:
4OdK/406/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
26.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Véber Csaba, 85, 99110 Ipeľské Predmostie, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--