Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/410/2020

(FO) Balogh Zoltán (14.07.1972)

Družby 69, 98201 Tornaľa

Spisová značka, typ konania:
2OdK/410/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
24.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Balogh Zoltán, Družby 69, 98201 Tornaľa, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie