Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/397/2020

(FO) Coller Milan (21.10.1975)

Ostratice 94, 95634 Ostratice

Spisová značka, typ konania:
40OdK/397/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
Mgr. Patricie Kepeňová
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Coller Milan, 94, 95634 Ostratice, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie