Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/390/2020

(FO) Billa Jaroslav (08.07.1980)

Kútovská 940/9 , 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/390/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
od 17.09.2020
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Billa Jaroslav, Kútovská 940/9 , 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie