Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/408/2020

(FO) Králik Vladimír, Mgr. (21.12.1974)

Československej armády 247/24 , 96701 Kremnica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/408/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
17.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Králik Vladimír, Mgr., Československej armády 247/24 , 96701 Kremnica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--