Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/415/2020

(FO) Bari Gábor (11.03.1954)

Daxnerova 1549, 98601 Fiľakovo

Spisová značka, typ konania:
2OdK/415/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
01.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.09.2020 - Vyhlásený konkurz
01.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Bari Gábor, Daxnerova 1549, 98601 Fiľakovo, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie