Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/394/2020

(FO) Štefanec Peter (11.02.1980)

Makovického ulica 497, 97101 Prievidza

Spisová značka, typ konania:
38OdK/394/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Trenčín, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Hana Hubináková
Správca:
Stav konania:
18.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
28.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
18.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Štefanec Peter, Makovického ulica 497, 97101 Prievidza, Slovensko
Lehoty:
02.11.2020 Pondelok
koniec základnej prihlasovacej lehoty
02.12.2020 Streda
koniec lehoty na popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie