Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/411/2020

(FO) Solivajsová Alexandra (29.08.1976)

Československej armády 758, 97401 Banská Bystrica

Spisová značka, typ konania:
4OdK/411/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
19.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Posledný oznam v OV:
História stavov konania:
31.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.09.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Solivajsová Alexandra, Československej armády 758, 97401 Banská Bystrica, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--