Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/415/2020

(FO) Považanec Ján (21.07.1978)

Do Trávnika 12, 97637 Hrochoť

Spisová značka, typ konania:
4OdK/415/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
od 19.09.2020
Stav konania:
14.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
31.08.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
19.09.2020 - Vyhlásený konkurz
14.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Považanec Ján, Do Trávnika 12, 97637 Hrochoť, Slovensko
Lehoty:
05.10.2020 Pondelok
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
03.11.2020 Utorok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
13.11.2020 Piatok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
18.11.2020 Streda
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
03.12.2020 Štvrtok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie