Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/223/2020

(FO) Horniaková Ivana (20.11.1982)

Hlavná 150/4 , 93538 Lok

Spisová značka, typ konania:
28OdK/223/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Monika Kublová
Správca:
Stav konania:
30.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
10.09.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
26.09.2020 - Vyhlásený konkurz
30.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Horniaková Ivana, Hlavná 150/4 , 93538 Lok, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie