Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/419/2020

(FO) Botoš Vladimír (04.10.1971)

Lehôtka , 98511 Lehôtka

Spisová značka, typ konania:
4OdK/419/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
JUDr. Ľubica Mojžišová
Správca:
Stav konania:
13.10.2020 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
16.09.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
13.10.2020 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Botoš Vladimír, , 98511 Lehôtka, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
--