Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/227/2020

(FO) Kučerová Mária (30.04.1961)

Topoľčany , 95501 Topoľčany

Spisová značka, typ konania:
29OdK/227/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Nitra, odvolací súd Krajský súd v Bratislave
Sudca:
JUDr. Pavol Varečka
Správca:
Stav konania:
24.12.2020 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
02.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.10.2020 - Vyhlásený konkurz
24.12.2020 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Kučerová Mária, , 95501 Topoľčany, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie