Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 3OdK/229/2020

(FO) Gumanová Verona (05.07.1952)

Čičava 198 , 09301 Čičava

Spisová značka, typ konania:
3OdK/229/2020, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Prešov, odvolací súd Krajský súd v Košiciach
Sudca:
JUDr. Jaroslav Kanderka
Stav konania:
09.01.2021 - Zrušený konkurz, nedostatok majetku
História stavov konania:
05.10.2020 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
27.10.2020 - Vyhlásený konkurz
09.01.2021 - Zrušený konkurz
Navrhovatelia:
Gumanová Verona, Čičava 198 , 09301 Čičava, Slovensko
Lehoty:
11.11.2020 Streda
Lehota na odovzdanie zoznamu majetku
11.12.2020 Piatok
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok
21.12.2020 Pondelok
Lehota na zvolanie prvej schôdze veriteľov
28.12.2020 Pondelok
Lehota na zverejnenie súpisu Majetku
11.01.2021 Pondelok
Lehota na Popieranie pohľadávok
Typ konania podľa územnej platnosti:
--